Szkoda komunikacyjna, w której wzięły udział dwie lub więcej osób (samochodów), likwidowana jest z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego (https://superpolisa.pl/faq/wyplata-odszkodowania-z-oc-sprawcy/). Stłuczka czy wypadek są zawsze stresującymi zdarzeniami. Warto jednak wiedzieć i pamiętać jak zgłosić powstałą szkodę. Pominięcie któregokolwiek z wymaganych elementów może znacznie opóźnić wypłatę odszkodowania, a co za tym idzie likwidację szkody.

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę można zgłosić w terminie 3 lat od dnia, w którym strona poszkodowana dowiedziała się o jej zaistnieniu, a maksymalnie w ciągu 10 lat od zdarzenia drogowego. Co do zasady szkodę należy zgłosić jak najszybciej. Można to zrobić za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail,
 • telefonu do ubezpieczyciela,
 • pisemnie,
 • osobiście,
 • faksem.

Jakie dokumenty są niezbędne przy zgłaszaniu szkody?

Warto wiedzieć, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje wytyczne dotyczące zgłaszania szkody. Zawsze jednak konieczne jest wskazanie następujących danych:

 • numer identyfikacyjny ubezpieczenia OC,
 • numer rejestracyjny oraz marka samochodu sprawcy zdarzenia drogowego,
 • wskazanie okoliczności, w jakich doszło do wypadku,
 • oświadczenie o zdarzeniu podpisane przez wszystkie strony, jeżeli nie wezwaliśmy policji (jeżeli policja została wezwana, towarzystwo ubezpieczeniowe wykorzysta notatkę sporządzoną przez drogówkę),
 • dane osób kierujących pojazdami,
 • wszelkie dane identyfikacyjne poszkodowanego,
 • numer rachunku, na który ma zostać wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy.

Oględziny samochodu


Oględziny samochodu i powstałej szkody mogą mieć miejsce osobiście przez rzeczoznawcę, który szacuje wartość tej szkody, po dokonaniu szczegółowych oględzin oraz sporządzeniu profesjonalnego raportu ze zdjęciami. Warto wiedzieć, że jeżeli specjalista oceni szkodę jako całkowitą, oznacza to, że wartość naprawy przekracza wartość samochodu lub jego naprawa jest niemożliwa z uwagi na stan techniczny auta. Drugim rozwiązaniem jest zaraportowanie szkody częściowej, czyli wartość reperacji pojazdu nie przekracza jego wartości rynkowej.

Trzeba jednak podkreślić, że nie zawsze likwidacja szkody wymaga obecności rzeczoznawcy. Czasami wystarczy odpowiednia dokumentacja zdjęciowa wraz z opisem zdarzenia sporządzone w miejscu zdarzenia. Na podstawie tych informacji towarzystwo ubezpieczeniowe jest w stanie przygotować kalkulację naprawy samochodu.

Wypłata odszkodowania czy naprawa w warsztacie?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych daje poszkodowanemu możliwość wyboru. W praktyce oznacza to, że może on sam wskazać, czy preferuje otrzymać gotówkę na konto bankowe i naprawić auto czy też woli odstawić samochód do warsztatu, który zreperuje auto. Druga opcja jest bezgotówkowa.